ថោនសីុធី

អចលនទ្រព្យអាថ៌កំបាំង តំលៃក្រោមទីផ្សារជាច្រើនកន្លែង កំពុងដាក់លក់ និងជួលនៅក្នុងការិយាល័យយើងខ្ញុំ

ជួបភ្នាក់ងារជំនាញរបស់យើង


ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានភ្នាក់ងារជាច្រើននាក់ដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ រងចាំបំរើសេវាកម្មជូនលោកអ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្វភាពខ្ពស់់។ ជំនាញដែលពួកយើងមានដូចជា៖ ទិញ លក់ ជួលអចលនទ្រព្យទាំងអចលនទ្រព្យសំរាប់ប្រកបអាជីវកម្ម និងលំនៅដ្ឋាន។​ សូមទំនាក់ទំនងមកភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំឥលូវនេះដូចដែលមានបង្ហាញនៅក្នុងប៊ូតុង ក្រុមការងារ។​

ការទិញអចលនទ្រព្យ

បំរើសេវាកម្មលើការទិញអចលនទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទដូចជា អាផាតមិន ខុនដូ ផ្ទះ វីឡា ដី​ ឃ្លាំង រោងចក្រ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តនានា។​

ការលក់អចលនទ្រព្យ

បំរើសេវាកម្មលើការលក់អចលនទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទដូចជា អាផាតមិន ខុនដូ ផ្ទះ វីឡា ដី​ ឃ្លាំង រោងចក្រ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តនានា។

ការជួលអចលនទ្រព្យ

បំរើសេវាកម្មលើការជួលអចលនទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទដូចជា អាផាតមិន ខុនដូ ផ្ទះ វីឡា ដី​ ឃ្លាំង រោងចក្រ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តនានា។

អតិថិជនរបស់យើង


Leave a Reply